Concurrentiebeding zzp

Als zelfstandig ondernemer kunt u genieten van de vrijheid die het eigen baas zijn met zich meebrengt. Tegelijkertijd kent het ondernemerschap vele verantwoordelijkheden en risico’s. Zo moet u zelf zorgen voor voldoende opdrachten en bent u geheel aansprakelijk voor de werkzaamheden die u uitvoert en de afspraken die u met uw opdrachtgevers maakt, zoals het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding kent voor zzp’ers een andere positie dan voor werknemers die in loondienst zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat de bescherming die werknemers genieten door wettelijke eisen die aan het concurrentiebeding in een arbeidscontact worden gesteld, niet van toepassing is op zzp’ers. De wettelijke eisen gelden namelijk alleen voor arbeidsovereenkomsten, waarbij een werknemer in dienst is van een werkgever. Bij een opdrachtovereenkomst gelden deze regels echter niet, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor zzp’ers, die veelal op deze manier werken.

Concurrentiebeding zzp?

Wij bieden jurdidische bijstand aan zzp’ers

Direct hulp bij een concurrentiebeding

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in het concurrentiebeding

Snelle reactietijden

Opdrachten binnenhalen

Het concurrentiebeding kan zeer hinderlijk zijn voor zelfstandig ondernemers. Immers, als zzp’er is het van groot belang dat u voldoende opdrachten binnenhaalt. Geen opdrachten betekent doorgaans tenslotte ook dat u geen inkomsten heeft. Als uw opdracht afgerond is, wilt u dan ook zo snel mogelijk weer beginnen aan een nieuwe klus. Maar een concurrentiebeding kan op dat moment aardig wat roet in het eten gooien, zeker wanneer u niet goed op de hoogte was van de inhoud van het beding. Wanneer het concurrentiebeding na afloop van een opdracht in werking treedt, betekent dit dat u gedurende een bepaalde periode geen gelijksoortige werkzaamheden mag uitvoeren bij bepaalde opdrachtgevers in een vastgestelde regio. Het gevolg daarvan kan behoorlijk ingrijpend zijn, want het kan ertoe leiden dat u gedurende langere tijd niet in de gelegenheid bent om een opdracht uit te voeren voor een nieuwe opdrachtgever, waardoor u inkomsten misloopt.

Bindende afspraken

Vaak wordt onterecht gedacht dat het beding niet zoveel invloed zal hebben of dat u er makkelijk onderuit kan komen. Dit blijkt in de praktijk echter niet het geval. Een zzp’er dient zich te houden aan de afspraken die hij met de opdrachtgever heeft gemaakt. Als zelfstandig ondernemer wordt u geacht zelf de opdrachtovereenkomst te kunnen beoordelen en gaat u dus akkoord met de afspraken die erin zijn opgenomen wanneer u de overeenkomst ondertekent. U zal de afspraken dus moeten naleven, ook als u achteraf tot de ontdekking komt dat het concurrentiebeding zeer nadelige gevolgen voor u heeft. In tegenstelling tot werknemers die via een arbeidscontract werken, biedt de wet zzp’ers op dit gebied geen bescherming. Het concurrentiebeding in een arbeidscontract moet namelijk aan strikte eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn, maar in een opdrachtovereenkomst is dat niet het geval. Als zzp’er moet u dus zelf alert blijven en het beding beoordelen op redelijkheid.

Gevolgen inschatten

Als zelfstandig ondernemer is het dus van groot belang dat u niet zomaar met een opdrachtovereenkomst instemt. Zorg ervoor dat u vooraf goed op de hoogte bent van de bepalingen in de overeenkomst en dat u weet wat de gevolgen kunnen zijn van het concurrentiebeding dat de opdrachtgever met u wil afspreken. Als u eenmaal heeft getekend zit u hier namelijk aan vast. Is het beding te verstrekkend? Dan kunt u wellicht onderhandelen met de opdrachtgever om de inhoud ervan te matigen. In sommige gevallen kan het ook betekenen dat u een opdracht aan u voorbij laat gaan. Twijfelt u over de inhoud van een opdrachtovereenkomst? Uploadt deze dan bij ons, zodat onze experts de overeenkomst kunnen beoordelen. Wij geven u graag advies over het concurrentiebeding.