Concurrentiebeding tijdelijk contract

In arbeidscontracten wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen. Dit is een schriftelijke afspraak die bepaalt dat de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst niet zomaar hetzelfde werk mag gaan doen bij een andere werkgever. De bedoeling hiervan is om concurrentie te voorkomen, doordat de werknemer zijn kennis en ervaring meeneemt naar een concurrerend bedrijf. Het concurrentiebeding beperkt een werknemer dan ook in zijn vrijheid bij het zoeken naar een andere baan. Afhankelijk van de exacte inhoud van het concurrentiebeding kan uw vrijheid op verschillende manieren ingeperkt worden; u mag bijvoorbeeld voor een periode van een jaar niet werken voor een bepaald soort werkgever binnen een vastgestelde regio. Maar hoe zit dit als u een tijdelijk contract heeft?

Eisen aan het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding kan behoorlijk belemmerend zijn als u een nieuwe baan wilt zoeken. Doordat uw mogelijkheden beperkt zijn, kan een concurrentiebeding er bijvoorbeeld toe leiden dat u zich gedwongen voelt om bij uw huidige werkgever te blijven werken. Om werknemers enige bescherming te bieden, worden er daarom wettelijke eisen gesteld aan het concurrentiebeding. Zo kan het beding alleen worden afgesloten door personen van 18 jaar of ouder en moeten de afspraken schriftelijk vastgelegd zijn, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in de bijgevoegde arbeidsvoorwaarden. Een werknemer moet dus kennis kunnen hebben nemen van de voorwaarden in het concurrentiebeding. Voor tijdelijke contracten geldt bovendien sinds 1 januari 2015 een nieuwe eis, die het verbiedt om een concurrentiebeding in het arbeidscontract op te nemen.

Uitzondering bij tijdelijk contract

Als u op basis van een tijdelijk contract werkt, zal u na afloop van het contract op zoek moeten naar een andere werkgever. Een concurrentiebeding zou in dat geval extra belemmerend zijn. Immers, als u een vast contract heeft dan kunt u er nog voor kiezen om bij uw huidige werkgever te blijven, maar wanneer uw tijdelijke contract af is gelopen en niet wordt verlengd, dan heeft u geen keus en moet u een nieuwe werkgever zoeken. Een concurrentiebeding zou dat ernstig kunnen bemoeilijken. De wet bepaalt daarom dat er geen concurrentiebeding mag worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo behouden werknemers de mogelijkheid en de vrijheid om na afloop van de overeenkomst een nieuwe baan te zoeken. Er geldt echter één uitzondering op deze regel.

Zwaarwegend belang

Het verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten is geldig op bedingen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2015. Bij hoge uitzondering kan een werkgever echter toch een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk arbeidscontract. De werkgever moet daarvoor dan wel een hele goede reden hebben die hij duidelijk kan aantonen. Er wordt in dat geval gesproken van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In het concurrentiebeding moet de werkgever expliciet motiveren waarom het beding van belang is. Als dit niet gebeurt dan is het concurrentiebeding niet geldig. Als u een contract voor bepaalde tijd ondertekent bij een werkgever, dan is het van groot belang om vooraf goed naar de voorwaarden te kijken en een eventueel concurrentiebeding niet zomaar te accepteren. Wilt u weten waar u op moet letten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt bij ons uw arbeidscontract uploaden, zodat wij u van professioneel advies kunnen dienen.