Schending concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die vooral gunstig is voor werkgevers. Het zorgt er namelijk voor dat werknemers hun kennis en kunde, die ze (mede) hebben verworven bij de werkgever, niet zomaar kunnen meenemen en inzetten bij een concurrent van de werkgever. In veel arbeidscontracten wordt dit beding dan ook opgenomen. Voor de werknemer is dit echter veel minder voordelig. Het betekent immers dat u na beëindiging van uw contract niet zomaar een nieuwe baan kunt aannemen. Het concurrentiebeding kan uw vrijheid om op zoek te gaan naar een andere werkgever behoorlijk beperken. Vaak zijn werknemers zich bij ondertekening van een arbeidscontract niet bijzonder bewust van de verstrekkende gevolgen die het concurrentiebeding kan hebben, of denken ze dat het wel mee zal vallen als ze het beding schenden. Maar wat gebeurt er als u de bepalingen van het concurrentiebeding overtreedt door toch bij een concurrerende werkgever aan de slag te gaan?

Juridische verbintenis

Het arbeidscontract is een juridische verbintenis tussen de werkgever en de werknemer. Wanneer u dit contract ondertekent, gaat u dus akkoord met alle afspraken en bepalingen die erin zijn opgenomen. Dat geldt ook voor het concurrentiebeding. Als u hier door ondertekening van het contract mee akkoord bent gegaan, dan bent u aan het geding gebonden. Dat betekent dat u zich moet houden aan de afspraken die in het concurrentiebeding staan. Doorgaans hebben deze afspraken betrekking op het soort werkzaamheden dat u niet mag uitvoeren of het type werkgever waar u niet voor mag werken. Meestal heeft het verbod betrekking op een vastgestelde regio van een aantal kilometers in een straal rondom de werkgever en is het gedurende een bepaalde tijd geldig. Wanneer u het concurrentiebeding schendt en uw ex-werkgever stapt naar de rechter, dan heeft u grote kans dat uw ex-werkgever in het gelijk wordt gesteld. Het gevolg kan zijn dat u een fikse boete moet betalen en dat u uw werkzaamheden moet staken.

Wettelijke eisen

Het concurrentiebeding is dus een rechtsgeldige afspraak die u als werknemer in principe zal moeten naleven. Er zijn echter uitzonderingen. Het beding moet bijvoorbeeld aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn ingevoerd om de werknemer enige bescherming te bieden, aangezien het concurrentiebeding zulke verstrekkende gevolgen kan hebben. Zo moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd en moet u in de gelegenheid zijn geweest om uzelf op de hoogte te stellen van de inhoud ervan. Het beding kan bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen of in een bijlage met arbeidsvoorwaarden. Deze bijlage moet u dan wel tot beschikking zijn gesteld. Wanneer u niet de mogelijkheid heeft gehad om de inhoud van het beding te leren kennen, dan kan de rechter het concurrentiebeding nietig verklaren of de bepalingen erin matigen. Daarnaast geldt dat hoe meer de afspraken in het beding gespecificeerd zijn, hoe minder kans een werknemer heeft om er onderuit te komen. Bij een specifiek beding is er immers geen twijfel mogelijk over wat er tussen de partijen is afgesproken. Wanneer een concurrentiebeding erg uitgebreid en algemeen is, liggen uw kansen als werknemer wellicht iets beter, maar het feit blijft dat het beding juridisch gezien geldig en dus afdwingbaar is. Had u een tijdelijk contract? Dan mag er in principe geen concurrentiebeding in staan, tenzij de werkgever een zwaarwegend belang daarbij heeft en dit kan aantonen.

Nieuwe baan zoeken

Als u na beëindiging van uw arbeidscontract een nieuwe baan gaat zoeken, is het dus van belang dat u rekening houdt met de afspraken in het concurrentiebeding. Het beding schenden kan u duur komen te staan en kan daardoor grote gevolgen hebben. Weet u niet goed wat uw rechten en plichten zijn en welke verboden er precies voor u gelden? Laat het concurrentiebeding dan door ons beoordelen. U kunt het contract direct bij ons uploaden. Wij kunnen u vervolgens adviseren over de gevolgen van het beding en welke mogelijkheden u heeft bij de zoektocht naar een nieuwe baan.