Relatiebeding aanvechten

Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat een relatiebeding hetzelfde is als een concurrentiebeding. Toch is er wel een degelijk verschil tussen deze twee arbeidsvoorwaarden in uw contract. Een relatiebeding is alleen geldig voor de relaties die aan het bedrijf zijn verbonden. Het concurrentiebeding heeft te maken met de concurrent. U mag dan niet bij de concurrent gaan werken. Bij een relatiebeding mag u alleen geen relaties meenemen naar een nieuwe werknemer. U mag dan ook niet voor uzelf beginnen en oude relaties als klanten aannemen. Het relatiebeding is overigens pas van kracht als uw contract beëindigt wordt.

Concurrentiebeding of relatiebeding aanvechten?

Wij bieden jurdidische bijstand aan werknemers

Direct hulp bij een concurrentiebeding of relatiebeding

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in het concurrentiebeding & relatiebeding

Snelle reactietijden

Welke relatie valt onder het relatiebeding?

Juridisch ontstaat er regelmatig een discussie over welke relaties onder het relatiebeding vallen. Om discussies te voorkomen wordt er door de werkgever meestal een lijst met relaties opgesteld. Het is hierdoor duidelijk voor welke relaties een beding geldig is. Het is voor een werknemer mogelijk om ten alle tijden de lijst van het relatiebeding op te vragen. Kan de werkgever geen lijst overhandigen of is deze niet aanwezig? Het is dan juridisch mogelijk om uw relatiebeding ongedaan te maken. U hoeft zich dan niet aan het geding te houden.

Kennelijk onredelijk ontslag

Het relatiebeding blijft eigenlijk in vrijwel alle situaties geldig na het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. Er is alleen één situatie waarin het relatiebeding wordt afgeschaft. Dit komt voor als een werknemer een kennelijk onredelijk ontslag krijgt aangeboden. Dit is een onterecht ontslag waarbij er geen reden was om een werknemer te ontslaan. Juridisch advies bij relatiebeding en kennelijk onredelijk ontslag is van belang. Een kennelijk onredelijk ontslag moet altijd juridisch worden aangepakt. Via de kantonrechter kan bepaald worden dat u inderdaad een kennelijk onredelijk ontslag heeft gekregen. Het relatiebeding vervalt soms ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan overigens alleen als er schriftelijk op papier gezet wordt dat het relatiebeding komt te vervallen.

Relatiebeding voor bepaalde tijd

Een relatiebeding is meestal niet levenslang, maar vastgesteld voor een bepaalde tijd. Na deze periode is het wel toegestaan om contact te zoeken met een oude relatie. Dit kan bijvoorbeeld een periode van twee jaar zijn. Deze periode is altijd schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als u als werknemer toch besluit om de relatie eerder te benaderen dan bent u vaak verplicht om een boete te betalen. De hoogte van het bedrag is meestal schriftelijk overeengekomen. U kunt zo’n boete eventueel via de rechter aanvechten. De rechter kan bepalen dat de boete omlaag moet.

Relatiebeding afkopen

Als u voor uzelf gaat werken is het natuurlijk fijn als u meteen met een aantal vaste klanten begint. De klanten hebben misschien zelf aangegeven dat ze niet bij het bedrijf willen blijven en met u mee willen gaan. U kunt dan in overleg met uw werkgever het relatiebeding afkopen. Eventueel kunt u dit ook via de kantonrechter regelen zodat u de relatie wel gegrond mag meenemen. Het bedrag voor de afkoopsom wordt meestal in overleg bepaalt met de werkgever.