Concurrentiebeding en proeftijd

Als u aan een nieuwe baan begint, moet u doorgaans eerst de proeftijd doorstaan. De proeftijd is een korte periode, meestal van 1 of 2 maanden, waarin het beide partijen is toegestaan om de arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden op te zeggen. U heeft in deze periode dus niet te maken met een opzegtermijn, zodat de overeenkomst onmiddellijk beëindigd kan worden. Als de proeftijd verstreken is, treedt deze opzegtermijn wel in werking, wat betekent dat u niet meer zomaar kunt opstappen en dat uw werkgever u niet meer zomaar kan ontslaan. Voordat u aan uw proeftijd begint, tekent u de arbeidsovereenkomst. Tegenwoordig is daar vaak een concurrentiebeding in opgenomen, wat ervoor zorgt dat u na beëindiging van de arbeidsovereenkomst beperkt wordt in het vinden van een nieuwe baan. Maar hoe zit dat als u tijdens uw proeftijd ontslagen wordt of zelf opstapt? Moet u zich dan houden aan het concurrentiebeding?

Juridische overeenkomst

Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om goed te kijken naar het eigenlijke doel van het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever, met als doel om de werkgever te beschermen tegen concurrentie die kan ontstaan wanneer de werknemer de kennis en ervaring, die hij bij de werkgever heeft opgedaan, meeneemt en inzet bij een ander bedrijf. Het concurrentiebeding is dus van belang voor de werkgever. De werknemer heeft geen enkel baat bij het beding en zal het alleen maar als beperkend ervaren. Echter, wanneer het beding schriftelijk is vastgelegd en aan alle wettelijke eisen voldoet, dan gaat u als werknemer akkoord met de inhoud ervan wanneer u het arbeidscontract ondertekent. Door ondertekening ontstaat dan ook een juridische afspraak tussen u en de werkgever. Dat betekent dus dat u zich in principe aan deze afspraak moet houden, ook wanneer u ontslagen wordt.

Korte periode

Als u tijdens uw proeftijd wordt ontslagen of zelf besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan bent u in principe dus gewoon gebonden aan het concurrentiebeding. Immers, u heeft het contract ondertekend en bent daarmee akkoord gegaan met de afspraken die daarin zijn gemaakt. Het doel van een concurrentiebeding is echter voornamelijk om te voorkomen dat u kennis en ervaring meeneemt die u heeft opgedaan bij uw werkgever. Wanneer u tijdens een proeftijd wordt ontslagen of zelf opstapt, heeft u maar een hele korte tijd bij het bedrijf gewerkt en heeft u dus nauwelijks kennis en ervaring op kunnen doen. Er valt dus weinig mee te nemen naar een eventuele concurrent. In de praktijk blijkt dan ook dat de meeste werkgevers er geen probleem van maken als u, na beëindiging van het contract tijdens de proeftijd, een baan bij een concurrent aanneemt of als zelfstandige concurrerende werkzaamheden gaat uitvoeren.

Naar de rechter

Mocht uw ex-werkgever er toch een probleem van maken, dan is het in de meeste gevallen aan te raden om het concurrentiebeding aan te vechten via een kort geding bij de rechter. Omdat u slechts korte tijd bij de werkgever heeft gewerkt, maakt u goede kans dat de rechter zal oordelen dat uw ex-werkgever geen belang heeft bij het concurrentiebeding of dat uw belang groter is dan dat van uw oude werkgever. Het beding kan dan nietig worden verklaard of aanzienlijk worden gematigd.

Wanneer u na het beëindigen van uw contract tijdens de proeftijd te maken heeft met een concurrentiebeding, dan kunt u bij ons terecht voor advies hoe u hiermee om moet gaan en welke kans u maakt om dit aan te vechten bij de rechter. U kunt bij ons uw arbeidscontract uploaden zodat wij uw beding direct deskundig kunnen beoordelen. Zo weet u snel waar u aan toe bent.