Concurrentiebeding bij ontslag

U hoopt natuurlijk dat het nooit zal gebeuren, maar als u onverhoopt ontslagen wordt dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Veel werknemers staan hier bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst niet bij stil en besteden dan ook weinig tot geen aandacht aan de bepalingen in het contract die betrekking hebben op de periode na afloop van de arbeidsovereenkomst. Eén van die bepalingen is het concurrentiebeding. Dit is een afspraak die de werkgever en werknemer schriftelijk vastleggen en die de werknemer belemmert in het vinden van een nieuwe werkgever, nadat het contract met de huidige werkgever is afgelopen. Afhankelijk van de inhoud van het concurrentiebeding, kan dit een behoorlijke impact hebben voor de werknemer, zeker wanneer u onverwacht ontslagen wordt.

Beding blijft geldig

Een concurrentiebeding is niet zomaar rechtsgeldig. Het beding moet bijvoorbeeld schriftelijk zijn vastgelegd en u moet kennis hebben kunnen nemen van de exacte bepalingen in het geding voordat u de overeenkomst tekende. Ook mag een concurrentiebeding niet zomaar worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit mag alleen wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan hoeft de werkgever geen speciale reden of zwaarwegend belang te hebben om een beding in het contract op te nemen. Als het concurrentiebeding aan alle voorwaarden voldoet dan is het rechtsgeldig en kunt u er niet zomaar onderuit. Ook bij ontslag blijft het beding in principe gewoon geldig.

Verwijtbaar handelen

Als u ontslagen wordt dan betekent dat dat uw arbeidscontract wordt beëindigd. Het concurrentiebeding treedt op dat moment in werking. Bij ontslag blijven de bepalingen in het beding dus geldig. Soms kan er echter sprake zijn van een uitzondering, zoals wanneer de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw ontslag niet terecht is. In dat geval kan het beding komen te vervallen. Ook wanneer uw belang groter is dan het belang van de werkgever, kan het concurrentiebeding ongeldig worden verklaard. Een rechter zal hierover uitspraak moeten doen. Het is echter zeker niet zo dat een rechter in het geval van ontslag automatisch het concurrentiebeding zal matigen of ongeldig zal verklaren. Het beding is immers een rechtsgeldige afspraak tussen beide partijen en kan alleen ongedaan worden gemaakt bij schending van deze afspraak.

Advies bij uw arbeidsovereenkomst

Hoewel u er bij het aangaan van uw arbeidsovereenkomst waarschijnlijk niet bij stil staat, kan een concurrentiebeding dus grote gevolgen hebben wanneer u ontslagen wordt. Het is dan ook sterk aan te bevelen om aandacht te besteden aan de inhoud van de bepalingen die in het arbeidscontract of de bijbehorende arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Als uw werkgever een concurrentiebeding heeft opgesteld, betekent dit namelijk niet dat u hier direct mee akkoord hoeft te gaan. Het kan bijvoorbeeld voor u handig zijn om de regio waarin het beding geldig is te verkleinen of om de looptijd van het beding te verkorten, zodat de gevolgen van het concurrentiebeding minder impact hebben als u onverhoopt met ontslag te maken krijgt. U kunt hier met uw werkgever over onderhandelen. Weet u niet goed waar u op moet letten en wilt u deskundig advies bij het beoordelen van uw arbeidscontract? Uploadt uw contract dan bij ons. Wij kunnen u professioneel advies geven, zodat u verrassingen in de toekomst kunt voorkomen.