Concurrentiebeding onredelijk

Veel werknemers krijgen te maken met een concurrentiebeding. Dit is een bepaling die de werknemer na beëindiging van het arbeidscontract beperkt in het zoeken naar een andere baan. Het doel van dit beding is vooral voordelig voor de werkgever. Immers, deze zorgt er door middel van het concurrentiebeding voor dat de werknemer zijn kennis en ervaring niet kan inzetten bij de concurrent, die hierdoor beter zou kunnen worden. Voor de werknemer is er echter weinig positiefs te ontdekken aan het beding. De beperkingen die de werknemer door het beding worden opgelegd, kunnen behoorlijk verstrekkende gevolgen hebben. Bovendien is het beding juridisch geldig, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet, zodat u als werknemer er niet zomaar onderuit kunt komen. U zal dus gedurende een bepaalde tijd niet mogen werken bij concurrerende bedrijven of bepaalde werkzaamheden niet mogen uitvoeren in een vastgestelde regio. Daardoor kan het erg moeilijk zijn om een nieuwe baan te vinden. De vraag rijst dan ook wanneer de bepalingen in het concurrentiebeding als redelijk kunnen worden gezien.

Concurrentiebeding onredelijk? Doe juridische check

Wij bieden jurdische hulp aan werknemers

Direct hulp bij een concurrentiebeding

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in het concurrentiebeding

Snelle reactietijden

Bezwarend

Dat het concurrentiebeding als bezwarend wordt ervaren door werknemers die een nieuwe baan zoeken, moge duidelijk zijn. Het beding mag echter niet onredelijk bezwarend zijn. Maar wat houdt dat in? Wanneer is er sprake van een onredelijk concurrentiebeding? Daarbij zijn meerdere factoren van belang. In het kort komt het erop neer dat het de werknemer niet totaal onmogelijk mag worden gemaakt om ergens anders te gaan werken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een concurrentiebeding zeer omvangrijk is en weinig afgebakend, waardoor vrijwel geen enkele potentiële nieuwe werkgever buiten de bepalingen van het geding valt. In zo’n geval kan een rechter concluderen dat het beding onredelijk bezwarend is en dat de afspraken gematigd moeten worden. Op welke zaken wordt er dan gelet?

Tijdsduur, werkzaamheden, regio

Om te bepalen of een concurrentiebeding niet onredelijk bezwarend is, moet worden gekeken naar verschillende aspecten en of deze elk voldoende gespecificeerd en afgebakend zijn. Zo is bijvoorbeeld de termijn van belang. Een beding dat langer dan twee jaar geldig is, maakt grote kans door een rechter te worden gematigd. Ook wanneer de geldigheid van het beding langer is dan de duur van het arbeidscontract, zal dit meestal als onredelijk gelden. Ook zal er moeten worden gekeken naar welk soort werkzaamheden de werknemer niet mag uitvoeren of bij welk soort bedrijven hij niet mag werken. Een afgebakend concurrentiebeding kan bijvoorbeeld een lijst bevatten met de belangrijkste relaties van de werkgever. Het is dan duidelijk bij welke partijen de werknemer niet mag gaan werken. Deze lijst mag echter niet te omvangrijk zijn. Het moet immers voor de werknemer niet onmogelijk worden om ander werk te vinden. In dat kader is ook de regio waarbinnen het beding geldig is van belang. Ook dit aspect dient afgebakend te zijn, door bijvoorbeeld een regio te specificeren van een aantal kilometers in een straal rondom de werkgever. Wanneer de regio erg groot is, zoals een heel land, dan kan dit als onredelijk bezwarend gelden.

Redelijke voorwaarden

Een concurrentiebeding moet dus afgebakend en redelijk zijn. Als werknemer is het van belang dat u hier goed op let wanneer u een arbeidsovereenkomst aan wilt gaan. Wanneer de afspraken in het beding te veelomvattend zijn, kunt u met de werkgever onderhandelen om deze te specificeren. Heeft u hier hulp bij nodig? Uploadt dan uw contract bij ons. Wij adviseren u graag over de inhoud van het concurrentiebeding en of de bepalingen daarin redelijk zijn. Tevens kunnen wij u advies geven hoe u het beding zo kunt afbakenen dat dit voor u niet onredelijk bezwarend is. Is uw concurrentiebeding onredelijk en uw concurrentiebeding aanvechten? Schakel ons in. Neem voor meer informatie contact op via de knop juridische hulp.