Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat u na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst niet zomaar bij een concurrent van uw ex-werkgever aan de slag mag. Dit is een gunstige maatregel voor de werkgever, die daarmee voorkomt dat u uw kennis en ervaring inzet om de concurrent sterker te maken. Maar voor u als werknemer is het concurrentiebeding minder positief. Het kan u namelijk in behoorlijke mate beperken in het vinden van een nieuwe baan. Veel werknemers staan hier bij het aangaan van een nieuw arbeidscontract niet bij stil en denken dat het wel mee zal vallen als ze een andere baan gaan zoeken. Onder het concurrentiebeding komt u echter niet zomaar uit, mits het beding aan de wettelijk gestelde voorwaarden voldoet.

Concurrentiebeding laten controleren of juridische hulp?

Wij bieden jurdidische bijstand aan werknemers

Direct hulp bij een concurrentiebeding

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in het concurrentiebeding

Snelle reactietijden

Bescherming van werknemers

Om werknemers enige bescherming te bieden tegen de beperkende gevolgen van een concurrentiebeding, stelt de wet dat het beding aan een aantal eisen moet voldoen. Zo moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd en moet u als werknemer in de gelegenheid zijn geweest om de inhoud van het beding te lezen, voordat u de arbeidsovereenkomst tekende. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het beding in het arbeidscontract is opgenomen, of wanneer het vermeld staat in aanvullende voorwaarden, die u samen met het contract zijn aangeboden. U heeft dan de kans om uzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van het beding en u gaat dan ook akkoord met het beding wanneer u vervolgens het contract ondertekent. Naast deze eis mag een concurrentiebeding ook alleen maar worden afgesloten tussen personen van 18 jaar of ouder.

Contract voor onbepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe voorwaarde bij gekomen, namelijk dat een concurrentiebeding alleen mag worden opgenomen in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Wanneer uw nieuwe werkgever u een tijdelijk contract aanbiedt, mag hij hier dus in principe geen concurrentiebeding in zetten. Er is echter wel een uitzondering. Als de werkgever kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die een concurrentiebeding noodzakelijk maken, dan kan ook een beding in een tijdelijk contract geldig worden verklaard. Krijgt u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aangeboden? Dan hoeft uw werkgever het concurrentiebeding niet te verantwoorden. Er hoeven dus geen zwaarwegende belangen mee te spelen om een beding op te nemen in een contract voor onbepaalde tijd.

Redelijke voorwaarden

Dat een werkgever in een contract voor onbepaalde tijd zonder zwaarwegende reden een concurrentiebeding mag opnemen, wil niet zeggen dat hij volledig vrij is in de inhoud van het beding. Een concurrentiebeding mag namelijk niet onredelijk bezwarend zijn. Dit is een enigszins grijs gebied waarbij het erop neer komt dat het u niet onmogelijk mag worden gemaakt om ander werk te vinden. De regio waarop het beding betrekking heeft mag bijvoorbeeld niet onevenredig groot zijn en de looptijd waarin het beding geldig is mag niet onredelijk lang zijn. In de praktijk blijkt dat een beding met een looptijd van meer dan 2 jaar vaak door de rechter zal worden gematigd.

Heeft u te maken met de gevolgen van een concurrentiebeding in uw zoektocht naar een nieuwe werkgever? U kunt bij ons uw arbeidscontract uploaden zodat onze ervaren juristen het beding kunnen beoordelen. Wij kunnen u vervolgens adviseren over uw mogelijkheden en een eventuele gang naar de rechter.