Concurrentiebeding versus relatiebeding

Het concurrentiebeding en het relatiebeding zijn beide clausules die kunnen worden opgenomen in een arbeidscontract, met als doel de werknemer te beperken in zijn vrijheid om een andere baan te zoeken. Hoewel het concurrentie- en relatiebeding vaak onder dezelfde noemer geplaatst worden, zijn er wel degelijk verschillen tussen deze twee bedingen. Zo gaat het er bij een concurrentiebeding vooral om dat de werknemer geen gelijksoortige werkzaamheden uit mag voeren bij concurrerende bedrijven, terwijl het relatiebeding er voornamelijk op gericht is om te voorkomen dat een werknemer zakelijke relaties aangaat met klanten of relaties van de ex-werkgever. Hoe zit dit nu precies en waarom bestaat er eigenlijk naast het concurrentiebeding ook nog een relatiebeding?

Concurrenten

Het concurrentiebeding is de bekendste van de twee bedingen en komt in veel arbeidscontracten voor. Het beding biedt voordelen voor de werkgever, omdat de werknemer na beëindiging van het contract niet zomaar voor de concurrent mag gaan werken. Zeker wanneer een werknemer binnen het bedrijf veel kennis en ervaring heeft opgedaan en bijvoorbeeld cursussen en scholing heeft gevolgd, is het voor een werkgever nadelig als de werknemer al deze kunde mee neemt naar de concurrent. Het concurrentiebeding is daarom voor de werkgever een handig middel, dat ervoor kan zorgen dat een werknemer zal overwegen langer bij de huidige werkgever te blijven, in plaats van over te stappen naar een concurrent. Voor de werknemer is het concurrentiebeding echter minder voordelig. Afhankelijk van de exacte inhoud van het beding kan het de vrijheid bij het vinden van een nieuwe baan behoorlijk beperken. Als regel geldt dan ook dat het beding niet onredelijk bezwarend mag zijn, ofwel het moet de werknemer niet onmogelijk worden gemaakt om ander werk te vinden.

Wanneer u zeer specialistisch werk doet, zal een concurrentiebeding echter vaak onredelijk zijn. Voor specialisten zal een concurrentiebeding namelijk al snel tot gevolg hebben dat ze nergens meer werk kunnen vinden. Dit is dan ook de reden dat het relatiebeding soms aan een arbeidscontract wordt toegevoegd. Het relatiebeding wordt ook wel gezien als een lichtere variant van het concurrentiebeding en houdt in dat het de werknemer wordt verboden om na beëindiging van het arbeidscontract gedurende een bepaalde periode werkzaam te zijn voor klanten en relaties van de ex-werkgever. Dat betekent dat het de werknemer vrij staat om voor concurrenten te werken of om een zelfstandige onderneming op te starten die concurrerende activiteiten uitvoert. Het relatiebeding is doorgaans dan ook minder beperkend dan een concurrentiebeding. Wel kan het onduidelijk zijn welke bedrijven of klanten nu eigenlijk precies als relatie van de werkgever gelden. Daarom wordt er soms een concrete lijst met relaties aan het beding toegevoegd, maar dit is niet verplicht. Het is dan van belang dat het relatiebeding zo nauwkeurig mogelijk wordt afgebakend, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de reikwijdte van het beding. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de regio waarin het beding geldt duidelijk te specificeren en iet te groot te maken.

Beding specificeren

Voordat u een arbeidscontract met een nieuwe werkgever ondertekent, is het van belang dat u goed kijkt naar de bepalingen in het arbeids- of relatiebeding. U hoeft niet zomaar akkoord te gaan met de afspraken die de werkgever voorstelt. Het kan zeker in uw voordeel zijn om te onderhandelen over de exacte inhoud van het beding, zodat de gevolgen in de toekomst voor u minder beperkend zijn. Wij adviseren u hier graag over. U kunt bij ons uw arbeidscontract uploaden zodat wij het concurrentie- of relatiebeding voor u kunnen beoordelen. Ook als u op zoek bent naar een nieuwe baan, maar nog te maken heeft met de afspraken uit een beding met uw ex-werkgever, raden wij aan om het beding door ons te laten controleren, voordat u afspraken maakt met een nieuwe werkgever.