Concurrentiebeding bepaalde tijd

Het concurrentiebeding is een bepaling die in uw arbeidscontract kan zijn opgenomen en die u beperkt in het zoeken naar een andere werkgever, nadat uw arbeidsovereenkomst bij uw huidige werkgever is beëindigd. Hoewel de werkgever een zwaarwegend belang moet hebben en dit moet kunnen aantonen alvorens hij een concurrentiebeding mag opnemen in een tijdelijk arbeidscontract, is dit bij een contract voor onbepaalde tijd niet het geval. Veel vaste contracten bevatten dan ook een concurrentiebeding. In dit beding moet worden gespecificeerd welke werkzaamheden u niet mag uitvoeren of bij welk type bedrijf u niet mag werken. Ook wordt er meestal een regio bepaald waarin u dit werk niet mag doen, door een bepaalde straal rondom de locatie van uw huidige werkgever te specificeren. Daarnaast moet een beding voor bepaalde tijd worden afgesloten.

Afgebakende termijn

Uw werkgever kan u dus middels een concurrentiebeding verbieden om bepaalde werkzaamheden uit te voeren bij concurrerende bedrijven of als zelfstandige. Dit kan behoorlijk belemmerend zijn als u op zoek gaat naar een nieuwe werkgever of als u werkzaamheden wilt gaan uitvoeren als zelfstandig ondernemer. Een concurrentiebeding dat aan alle voorwaarden voldoet is echter rechtsgeldig en u kunt hier dus niet zomaar onderuit komen. De vraag rijst dan ook hoe lang het concurrentiebeding geldig is. Dit is vooraf in het beding vastgelegd en doorgaans zal het gaan om een afgebakende termijn van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Wanneer er een langere periode is afgesproken maakt u goede kans om deze via de rechter te verkorten. Wanneer de afgesproken termijn erg lang is, wordt de situatie voor u immers zeer belemmerend en kan de rechter oordelen dat uw belang om nieuw werk te vinden zwaarder weegt dan het concurrentiebelang van uw ex-werkgever.

Onderhandelen over de termijn

Een concurrentiebeding is in principe bindend, mits uw werkgever aan alle voorwaarden heeft voldaan. Het beding moet bijvoorbeeld schriftelijk zijn vastgelegd en u moet de mogelijkheid hebben gehad om uzelf op de hoogte te stellen van de exacte inhoud ervan. Ook mag uw werkgever niet verwijtbaar hebben gehandeld. Wanneer u bijvoorbeeld onterecht bent ontslagen, dan kan de rechter oordelen dat het concurrentiebeding ongeldig is. Als het concurrentiebeding echter aan de voorwaarden voldoet dan is het een juridische afspraak, die bindend is. Dat betekent dat u zich aan de bepalingen in het geding zal moeten houden. Het is dan ook aan te bevelen om vooraf goed na te denken over de inhoud van het beding en hier eventueel over te onderhandelen met uw werkgever. U hoeft het concurrentiebeding dat uw werkgever heeft opgesteld niet zomaar te ondertekenen en kunt onderhandelen over wijzigingen hierin, bijvoorbeeld door een kortere termijn af te spreken.

Waar moet u op letten

Het is dus belangrijk om de inhoud van het concurrentiebeding goed tot u te laten doordringen. Welke werkzaamheden worden u verboden en in welke regio? En hoe lang mag u deze werkzaamheden niet uitvoeren? Het maakt een groot verschil of u een beding tekent dat na beëindiging van uw arbeidscontract nog twee jaar geldig is, of dat u een beding vastlegt dat maar een half jaar van kracht is. Door gedegen aandacht te besteden aan de bepalingen in het concurrentiebeding, kunt u de situatie voor uzelf minder beperkend maken. Heeft u professioneel advies nodig en wilt u dat een expert uw arbeidsovereenkomst beoordeelt? Dan kunt u bij ons uw contract uploaden. Wij geven u graag deskundig advies over het concurrentiebeding.