Concurrentiebeding en andere functie bij nieuwe werkgever

Wanneer u na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst op zoek gaat naar een nieuwe baan, dan krijgt u wellicht te maken met de gevolgen van een concurrentiebeding. Dit is een afspraak tussen u en uw vorige werkgever, waarin bepaald is dat u bepaalde concurrerende werkzaamheden niet mag uitvoeren. Als u door een nieuwe werkgever een baan aangeboden krijgt, zal u dan ook goed moeten kijken naar de afspraken die in het beding zijn vastgelegd. Als u het concurrentiebeding schendt, dan kan uw ex-werkgever u namelijk een forse boete opleggen. Hoewel een concurrentiebeding meestal is opgebouwd uit een aantal aspecten, is het niet altijd even duidelijk wat u wel en niet mag. Mag u bijvoorbeeld bij een nieuwe werkgever aan de slag als u daar een andere functie gaat vervullen dan bij uw ex-werkgever? Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven, dit hangt namelijk van een aantal factoren af.

Concurrerend bedrijf

In uw concurrentiebeding kan zijn opgenomen dat u niet mag werken bij een concurrerend bedrijf. Als uw nieuwe werkgever onder die noemer valt, dus een concurrent is van uw vorige werkgever, dan mag u gedurende de looptijd van het beding niet bij dat bedrijf werken, ongeacht welke functie u daar zou gaan vervullen. Als echter in het beding een regio is gespecificeerd waarbinnen het beding geldig is, dan ligt de zaak wellicht anders. Stel dat in het beding staat dat u niet mag werken bij concurrerende bedrijven binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats van uw werkgever. Dan mag u dus wel een baan aannemen bij een bedrijf dat zich buiten die straal bevindt, ook als dit een concurrent is. Er zijn echter ook werkgevers die in het concurrentiebeding specifiek een aantal concurrenten benoemen waar u niet voor mag werken, ongeacht de regio waarin deze zich bevinden. Het is dus belangrijk goed te kijken naar wat er precies in het concurrentiebeding staat.

Aard van de werkzaamheden

Het kan ook voorkomen dat in uw concurrentiebeding is vastgelegd dat u bepaalde werkzaamheden niet mag uitvoeren gedurende de looptijd van het beding. Als u dan bij een nieuwe werkgever een andere functie gaat vervullen, is de vraag welke werkzaamheden u in die functie zal gaan verrichten. Als de functie in naam anders is dan de functie die u bij uw ex-werkgever had, maar de werkzaamheden zijn in grote lijnen gelijk, dan kan dit in strijd zijn met het concurrentiebeding. Soms wordt in een beding duidelijk gespecificeerd om welke werkzaamheden het gaat, maar in andere gevallen wordt er alleen melding gemaakt van een verbod op het uitvoeren van concurrerende werkzaamheden. In dat geval is het enigszins grijs gebied en kan een gang naar de rechter soms zinvol zijn. Immers, welke werkzaamheden worden als concurrerend beschouwd?

Looptijd, regio en redelijkheid

Andere factoren die van invloed zijn op de vraag of u bij een nieuwe werkgever een baan mag aannemen zijn bijvoorbeeld de looptijd en de regio. Een beding is vaak geldig in een straal van een bepaald aantal kilometers rondom de ex-werkgever en is geldig gedurende een bepaalde tijd, meestal 1 of 2 jaar. Is die termijn verstreken of zoekt u buiten de regio, dan staat het u doorgaans vrij om een baan aan te nemen bij een andere werkgever. Ook moet het concurrentiebeding redelijk zijn. Dat wil vooral zeggen dat uw vorige werkgever het u niet onmogelijk mag maken om een andere baan te vinden.

Heeft u een andere functie aangeboden gekregen bij een nieuwe werkgever? Kijk dan goed naar de bepalingen in het concurrentiebeding met uw ex-werkgever of u vrij bent om deze baan te accepteren. Heeft u hulp nodig of wilt u advies van een jurist met veel ervaring op dit gebied? Uploadt dan uw arbeidscontract bij ons. Wij kunnen uw concurrentiebeding professioneel beoordelen en u adviseren over de stappen die u kunt zetten.