Concurrentiebeding advocaat

Een concurrentiebeding beperkt de vrijheid van een werknemer om over te stappen naar een nieuwe werkgever. Werkgevers hebben hier belang bij, omdat zij op deze manier kunnen voorkomen dat een werknemer de ervaring en kennis die hij heeft opgedaan binnen het bedrijf, meeneemt naar de concurrent, die daardoor sterker zou kunnen worden. Voor de werknemer zelf is er geen voordeel te behalen met het concurrentiebeding. De werknemer wordt na beëindiging van het arbeidscontract immers belemmerd in zijn mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden en dat kan behoorlijk vervelend zijn. In sommige gevallen heeft het zelfs verstrekkende gevolgen, bijvoorbeeld wanneer het beding bepaalt dat u twee jaar lang niet in de regio waar u woont dezelfde werkzaamheden mag verrichten als die u bij uw ex-werkgever uitvoerde. Maar soms blijkt een concurrentiebeding ongeldig te zijn of kunt u het nietig laten verklaren met de hulp van een advocaat. Hoe zit dit nu precies en wanneer kunt u het beste een advocaat inschakelen?

Recht op vrije arbeid

Een concurrentiebeding moet wettelijk gezien aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn bedoeld om de werknemer te beschermen. Het recht op vrije arbeid is immers een grondrecht en dat betekent dat een werkgever wel redelijk moet zijn met de bepalingen in het concurrentiebeding. Zo mag de geldigheidstermijn van het beding niet te lang zijn. In de praktijk betekent dit dat een termijn van meer dan twee jaar doorgaans niet stand zal houden bij de rechter. Ook moet het beding zoveel mogelijk gespecificeerd zijn. Dat wil zeggen dat de bepalingen niet te algemeen zijn, maar dat zo nauwkeurig mogelijk is afgebakend waar het precies om gaat. Bijvoorbeeld welke werkzaamheden u als werknemer niet mag uitvoeren zolang het beding geldig is of bij welke bedrijven u niet mag werken. De afspraken dienen bovendien schriftelijk te zijn vastgelegd en u moet voordat u uw arbeidscontract tekende in de gelegenheid zijn geweest om uzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van het concurrentiebeding. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan het beding ongeldig worden verklaard.

Tijdelijk contract of ontslag

Niet alleen een concurrentiebeding dat niet aan de bovengenoemde eisen voldoet kan ongeldig worden verklaard, maar ook wanneer u te maken krijgt met een beding in een tijdelijk contract bestaat de kans dat dit door een rechter nietig wordt verklaard. De wet bepaalt namelijk dat het in principe verboden is om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk arbeidscontract. Hierop geldt wel een uitzondering, wanneer een werkgever een zwaarwegend belang heeft bij het beding. Dit moet hij dan nadrukkelijk kunnen aantonen. Kan de werkgever dit niet aannemelijk maken, dan is het beding niet geldig.
Bij ontslag blijft een concurrentiebeding in principe gewoon geldig, mits het ontslag terecht was en volgens de regels is verlopen. Was er sprake van onrechtmatig ontslag? Dan is het een ander verhaal en is er mogelijk sprake van verwijtbaar handelen van de kant van uw werkgever. In dat geval kan de rechter bepalen dat het geding ongeldig is of gematigd moet worden.

Een ongeldig concurrentiebeding

Als u vermoedt dat het concurrentiebeding ongeldig is, dan is het aan te raden om dit door een advocaat te laten beoordelen. Immers, stel dat u al bij een nieuwe werkgever aan de slag bent gegaan omdat u ervan uit ging dat het beding ongeldig was, maar u blijkt zicht te hebben vergist. Dan kan u een flinke boete boven het hoofd hangen. Daarom adviseren wij om het zekere voor het onzekere te nemen en de raad van een advocaat in te roepen. Deze kan het beding voor u beoordelen op geldigheid en u eventueel begeleiden in de gang naar de rechter. Ook wanneer u aan een nieuwe baan begint is het raadzaam om het concurrentiebeding in uw nieuwe contract door een expert te laten beoordelen, om verrassingen in de toekomst te voorkomen. U kunt bij ons daarom uw arbeidscontract uploaden. Wij controleren dan voor u of het concurrentiebeding geldig is en wat de gevolgen ervan zijn. Daarnaast adviseren wij u graag over de mogelijkheden om het beding minder belastend te maken, door voor ondertekening met uw werkgever te onderhandelen over specifieke punten.