Concurrentiebeding aanvechten

Wanneer u tijdens het zoeken naar een nieuwe baan te maken krijgt met de gevolgen van een concurrentiebeding, dan kan dat behoorlijk beperkend zijn en het kan u zelfs de nodige frustratie opleveren. Immers, u wilt graag weer aan het werk en wellicht zijn er ook passende banen te vinden, maar het beding verbiedt het u om een baan aan te nemen, waardoor u nog steeds werkeloos thuis zit. Hierdoor loopt u bovendien ook nog eens inkomsten mis. Een vervelende situatie, waar u het liefst zo snel mogelijk vanaf bent. De vraag is dan ook: kunt u onder het concurrentiebeding uitkomen? Wanneer heeft het zin om een concurrentiebeding bij de rechter aan te vechten?

Concurrentiebeding aanvechten? Schakel juridische hulp in

Wij bieden jurdische bijstand aan werknemers

Direct hulp bij een concurrentiebeding

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in het concurrentiebeding

Snelle reactietijden

Afspraak met vorige werkgever

Een nieuwe baan accepteren en daarbij het concurrentiebeding gewoon negeren, is meestal geen goed idee. Hoewel werknemers vaak denken dat het wel los zal lopen en dat het beding minder bindend is dan het lijkt, blijkt dit in de praktijk doorgaans toch niet zo te zijn. Een concurrentiebeding wordt door de wet gezien als een rechtsgeldige afspraak tussen u en uw ex-werkgever, en u moet zich dan ook aan die afspraak houden. Als u het beding schendt, kan dit u dan ook duur komen te staan, want meestal hangt er een forse boete aan het overtreden van het concurrentiebeding. Bovendien kan uw oude werkgever via de rechter eisen dat u uw werkzaamheden per direct moet staken. Daarmee bent u een heel eind verder van huis. U kunt het concurrentiebeding dus beter serieus nemen, maar dit betekent niet dat u niets aan de situatie kunt doen. In sommige gevallen maakt u namelijk goede kans om het beding aan te vechten en de voorwaarden door de rechter te laten matigen.

Onredelijke voorwaarden

Als u vermoedt dat de voorwaarden in uw concurrentiebeding onredelijk bezwarend zijn, dan kunt u dit voorleggen aan de rechter. Een onredelijke voorwaarde is bijvoorbeeld een beding met een looptijd van meer dan 2 jaar. Ook als uw ex-werkgever een ellenlange lijst heeft opgesteld van bedrijven waar u niet voor mag werken, kan dit als onredelijk worden verklaard. Het doel van een concurrentiebeding mag immers nooit zijn dat het u onmogelijk wordt gemaakt om ander werk te vinden. Een kort lijstje met de belangrijkste concurrenten zal daarom meer kans maken om stand te houden bij de rechter dan een lange lijst met verboden werkgevers. Wanneer het concurrentiebeding onredelijk is of niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, het moet bijvoorbeeld schriftelijk zijn vastgelegd, dan kunt u aan de rechter vragen om het beding ongeldig te verklaren. In dat geval bent u niet meer gebonden aan de bepalingen in het beding en staat het u vrij om bij een andere werkgever te gaan werken, ook wanneer dit een concurrent betreft.

Kort geding

Een rechter kan ook bepalen dat de afspraken in het beding gematigd moeten worden. Stel dat uw werkgever heeft bepaald dat u in een zeer grote regio, bijvoorbeeld heel Nederland, geen concurrerende werkzaamheden mag uitvoeren. Een rechter kan dan oordelen dat het beding geheel ongeldig is of dat de regio aanzienlijk gematigd moet worden.

Een concurrentiebeding aanvechten kan het beste via een kort geding. Dit is een snelle procedure die meestal binnen 2 maanden is afgerond en waarbij de rechter alleen een voorlopig oordeel geeft. Zo weten beide partijen snel waar ze aan toe zijn en meestal is dit voldoende om de zaak af te handelen. Wij adviseren om hierbij de hulp van een deskundige jurist in te roepen, omdat dit soort juridische kwesties vaak complex zijn en gedegen kennis van zaken vragen om tot een goed oordeel te komen. Daarom kunt u bij ons uw arbeidscontract uploaden. Onze professionele juristen geven u vervolgens graag advies over de stappen die u kunt nemen.