Het concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst

In veel arbeidscontracten is tegenwoordig een concurrentiebeding opgenomen. Dit maakt het voor een werknemer moeilijker om over te stappen naar een andere baan. Terwijl een werkgever veel belang heeft bij een concurrentiebeding, is het voor u als werknemer juist zeer beperkend. U kunt zich bijvoorbeeld gedwongen voelen om bij uw huidige werkgever te blijven, omdat het beding het u vrijwel onmogelijk maakt om een nieuwe baan te vinden. Toch is het recht op vrije arbeid een grondrecht, wat betekent dat uw werkgever wel redelijk moet zijn in wat hij u verbiedt. Uw werkgever mag daarom middels een concurrentiebeding wel voorkomen dat u uw kennis en ervaring meeneemt naar zijn directe concurrenten, maar hij mag het u niet onmogelijk maken om ander werk te vinden. In veel gevallen betekent dit dat u in enigszins grijs gebied terecht komt, zeker wanneer de bepalingen in het geding niet duidelijk afgebakend zijn. Er kan dan veel verwarring ontstaan over welke rechten en plichten u aan het beding kunt ontlenen.

Concurrentiebeding laten controleren of juridische hulp?

Wij bieden jurdische bijstand aan werknemers

Direct hulp bij een concurrentiebeding

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in het concurrentiebeding

Snelle reactietijden

Vooraf specificeren

Omdat de gevolgen van een concurrentiebeding behoorlijk verstrekkend kunnen zijn, is het sterk aan te bevelen om uzelf goed op de hoogte te stellen van de inhoud van het beding, voordat u het arbeidscontract bij uw nieuwe werkgever tekent. Zo voorkomt u verrassingen in de toekomst. Maar waar moet u dan precies op letten en op welke punten zou u misschien met uw werkgever kunnen onderhandelen? Onze deskundige juristen adviseren u hier graag over. Een concurrentiebeding waarin de bepalingen duidelijk gedefinieerd zijn, is namelijk voor beide partijen helder en voorkomt misverstanden. Welk type werkzaamheden of bedrijven vallen bijvoorbeeld onder de afspraken in het beding? Hoe duidelijker dit is, hoe beter u weet waar u aan toe bent. En dat is niet alleen prettig voor werknemers die in loondienst gaan werken, maar het is ook van groot belang voor zelfstandig ondernemers die via een opdrachtovereenkomst aan de slag gaan. Immers, wanneer uw opdracht afgerond is, wilt u graag bij een nieuwe opdrachtgever aan het werk kunnen gaan. Het is daarom sterk aan te raden om vooraf een goed inzicht te verwerven in de gevolgen van het concurrentiebeding dat u met de opdrachtgever afspreekt.

Een andere werkgever

Als uw arbeidscontract bij uw werkgever is beëindigd en u gaat op zoek naar een nieuwe werkgever, dan treden op dat moment de afspraken uit het concurrentiebeding in werking. Het is belangrijk dat u duidelijk voor ogen heeft welke beperkingen van kracht zijn en wat de gevolgen zijn als u het beding schendt. Het kan u namelijk duur komen te staan als u overstapt naar een andere werkgever en achteraf blijkt dat dit op grond van het concurrentiebeding niet was toegestaan. Het is voordat u een nieuwe baan accepteert dan ook aan te bevelen om het concurrentiebeding van uw ex-werkgever door een jurist met kennis van zaken te laten beoordelen. Eventuele onduidelijkheden kunnen dan weg worden genomen, zodat u weet wat wel en niet toegestaan is in uw zoektocht naar een nieuwe werkgever. U kunt daarom bij ons eenvoudig uw contract uploaden, zodat onze juristen uw beding professioneel kunnen beoordelen en u een helder advies kunnen geven.

Specialisme in arbeidscontracten

Werknemersconcurrentie is een vak apart. Voor veel werknemers is het concurrentiebeding iets waar ze geen speciale aandacht aan besteden en wanneer dat wel gebeurt rijst vaak de vraag waar u nu precies op moet letten. Daarnaast is het arbeidsrecht altijd in beweging en is het van belang om over actuele kennis te beschikken. Zo mag een tijdelijk contract sinds 2015 bijvoorbeeld in principe geen concurrentiebeding meer bevatten, hoewel hier ook uitzonderingen op gelden. Maar wanneer u niet weet of het beding in uw contract rechtsgeldig is, kan het gebeuren dat u zich ten onrechte aan de afspraken houdt en daarmee onnodig uw vrijheid in het zoeken naar een baan beperkt. Ook kan u in sommige gevallen goede kans maken om het beding bij de rechter te laten matigen, zodat u minder beperkingen heeft bij het vinden van een baan. Om deskundig advies te kunnen geven in dit soort situaties, zijn onze juristen gespecialiseerd in werknemersconcurrentie. Dat betekent dat wij beschikken over uitgebreide, actuele kennis van zaken en dat wij veel ervaring hebben in het beoordelen van concurrentiebedingen. Ook in een vaststellingsovereenkomst kan een concurrentiebeding zijn opgenomen. Lees hier alles over deze overeenkomst. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet wegens een concurrentiebeding conflict? Hoe werkt een loonvordering? of hulp nodig bij een arbeidsconflict.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is erop gericht om het u zo makkelijk mogelijk te maken. U kunt op elk gewenst moment uw contract bij ons uploaden, zodat onze arbeidsrecht juristen uw concurrentiebeding kunnen beoordelen. Daarbij worden uiteraard uw persoonlijke situatie en alle aspecten die daarbij van belang zijn meegenomen. Dat leidt tot een deskundig en uitgebreid advies dat u schriftelijk van ons ontvangt, zodat u onze conclusie en eventuele vervolgstappen rustig door kunt nemen en kunt laten bezinken. Wij formuleren onze bevindingen in begrijpelijke en heldere taal en zorgen ervoor dat u advies op maat krijgt, waarmee u verder kunt. Zo kunt u zorgeloos aan een nieuwe baan beginnen, omdat u weet aan welke afspraken u in de toekomst gebonden bent als u over wilt stappen naar een andere werkgever. Daarnaast kan deskundig advies u behoeden voor verkeerde beslissingen bij het aannemen van een nieuwe baan, terwijl u nog te maken heeft met het concurrentiebeding van uw ex-werkgever. Hiermee voorkomt u hoge boetes. Ook hierbij adviseren en begeleiden wij u graag. Neem voor meer informatie  contact met ons op of uploadt direct uw arbeidscontract. U kunt ons ook inschakelen voor het concurrentiebeding aanvechten. English? Dutch employment lawyer.